Dong Yuan, Shanghai

Dong Yuan-Render

Dong Yuan-Site Plan

Dong Yuan-Floor Plan

Dong Yuan-Floor Plan2

Dong Yuan-Floor Plan3

Dong Yuan-Parking Plan

Dong Yuan-Sketches